Nou kaï palé zot di   

“ la communauté de  l’Arche de Jean Vanier “

                       

L’Arche de Jean Vanier  rouvè  zié, lanné 1964  lè  Jean Vanier   épi an  labé yo té  krié  Monpè Thomas Philippe, joenn dé boug : Raphaël ek Philippe, ki té,  kon yo ka di Matnik , tèbè , ababa,  ki vé di “déficient mental“.

Minm lanné a, 1964, Jean Vanier pran an kaï pou rété épi cé dé nonm ta la, a dan an ti komin yo krié Trosly-Breuil, l’Oise en France.

 Jean Vanier pa té komté fè gran mannèv, mé sèlmen viv épi yo, kon si diré cé té twa zanmi ou bien twa frè.

Sèl bagaï i té  sav : cé kè i té lé viv ansanm épi yo pou lavi diran.

Jean Vanier cé an boug natal Canada : gran grèk  philosophie, gwo gradé lamarine. I té lé a tout fôs viv épi moun ki ni  “ handicap mental “,yon a lot ansanm, ansanm !

Jôdi jou l’Arche de Jean Vanier an li ron la tè, an lè tout lé 5 kontinan  épi 130 communautés ki ka viv an lavi fwaternel épi nonm èk fanm ki ni handicap mental. Sa ki pli bel ,  cé ki  ni an lo jénès ki ka viv épi yo pou yon , dé ou plisiè lanné.

Tout Jénès an li ron la tè ka vini pou yo konnèt  jan lavi ta la et yo ka rété tan yo lé.

“Vie fraternelle et communautaire“

An péyi la France la vi ta la pran  kô  a dan légliz katolik

A dan 130 communautés ta la i ni yonn yo ka krié :

“L’ARCHE de la VALLEE “.

L’Arche de la Vallée ni 5 kaye an lè komin Hauterives ek Château neuf de Galaure. 39 moun ki ni handicap mental ka viv la épi moun  ki pa ni  piès handicap, ki kon rou épi mwen. An lè 39 manmaye ta la 24 ni an travay

Hauterives cé an bel komin éti an lo moun ka vini wè “Le palais idéal“, ki sé an gwo bagaye pou touris.

Chateauneuf de Galaure cé komin la éti Marthe Robin té ka rété épi cé la ki ni  foyer de charité dépi nanninannan.

L’Arche de la Vallée kolé zépol épi l’Arche Côte d’Ivoire.

Nou ka di zot ki si zot lé konnèt lavi ta la , pa fè dèyè. Zot pé  jété an cout zié an lè internet.

Sa sé an lavi ki djok, bel épi ki pé voyé zot pli douvan, ba zot plis fôs.  Vini wè nou !!!